Wyzwanie

Zaprojektowanie oraz wdrożenie sprzedaży wydawnictw SBP w postaci elektronicznej jako e-book, wraz z systemem zabezpieczeń zgodnym polityką Stowarzyszenia.

zajawka case study ebok

Postawione cele

  • Opracowanie procesu sprzedaży wydawnictw SBP w postaci elektronicznej
  • Opracowanie mechanizmu zabezpieczeń treści cyfrowych zgodnych z rekomendacjami Stowarzyszenia w tym zakresie
  • Wdrożenie funkcjonalności do obsługi sprzedaży e-book w sbp.pl

Jak pomogliśmy

Realizacja zadania wymagała przede wszystkim zrozumienia potrzeb w zakresie udostępniania treści cyfrowych przez Stowarzyszenie. W efekcie ich analizy powstała koncepcja rozwiązania opartego z jednej strony o archiwum cyfrowe przechowujące treści udostępniane na zasadach open acces, a z drugiej strony na wdrożeniu procesu sprzedaży plików cyfrowych w sklepie internetowym. Największym wyzwaniem okazało się stworzenie zabezpieczeń, które uniemożliwią nielegalne rozprzestrzenianie plików, przy czym Stowarzyszenie nie dopuszczało stosowania rozwiązań opartych o DRM. Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte o generowanie zabezpieczenia w postaci znaków wodnych.

Efekty

  • Po 2 miesiącach prac projektowych w sbp.pl wprowadzono funkcjonalności umożliwiające tworzenie e-book od chwili wprowadzenia pliku źródłowego przekazanego z wydawnictwa, aż do obsługi jego sprzedaży.
  • Proces tworzenia i sprzedaży treści cyfrowych został oparty o moduły już funkcjonujące w serwisie: sklep internetowy oraz archiwum cyfrowe.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami są kluczowymi elementami w rozwoju biznesu. Pozwól nam działać, kiedy sytuacja wymaga wsparcia profesjonalistów w prowadzeniu biznesu w internecie.