Wyzwanie

Pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich dla projektu rozbudowy oprogramowania.

zajawka case study dotacje unijne

Postawione cele

  • Opracowanie biznes planu dla projektu rozbudowy platformy Sheepla o funkcjonalności wspierające zarządzania procesem logistycznym dla przesyłek trans granicznych (cross border).
  • Terminowe złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Jak pomogliśmy

Główną potrzebą klienta było dostosowanie oprogramowania działającego w modelu SaaS do obsługi przesyłek e-commerce w ruchu międzynarodowy. To dostosowanie stało się istotne ze względu na potrzeb branży e-commerce, dla której sprzedaż i dostawa poza granice kraju jest największą szansą na rozwój.

W trakcie warsztatów u klienta przeprowadzona została analiza platformy oraz możliwości jej dostosowania do obsługi nowego łańcucha logistycznego obejmującego cross border dla e-commerce. Dokonano również analizy i możliwości pozyskania dotacji jako źródła finansowania dla projektu.
Po przeprowadzonej analizie możliwe było oszacowanie zakresu prac oraz kosztów związanych z rozbudową oprogramowania. To z kolei stało się podstawą do opracowania biznes planu. Dokument po uzupełnieniu danymi finansowymi oraz informacjami wymaganymi w procesie pozyskiwania dotacji unijnej został przekazany do firmy partnerskiej zajmującej się składaniem tego typu wniosków.

Dodatkowo do zadań MrWeb należała koordynacja prac wszystkich uczestników procesu składania wniosku o dofinansowanie, ze szczególnym naciskiem na jego kompletność i terminowość.

Efekty

  • Pozyskanie przez klienta dotacji z funduszy unijnych oraz rozbudowa oprogramowania i wdrożenie nowego łańcucha logistycznego wraz z partnerem - InPost Cross Border powered by Sheepla.
  • Nawiązanie współpracy z jednostką naukowo-badawczą (uczelnia) i wpracowanie innowacji o zastosowaniu komercyjnym. Kontynuacja tej współpracy w kierunku wspólnego prowadzenia projektów badawczo-rozowjowych.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami są kluczowymi elementami w rozwoju biznesu. Pozwól nam działać, kiedy sytuacja wymaga wsparcia profesjonalistów w prowadzeniu biznesu w internecie.